Surah Yasin by Sheikh Abdul Rahman Al Sudais


Tube length 12:57

Swarem nasheed [with translation]
Swarem nasheed [with translation] [3:19]